My Cart
0.00
My Cart
0.00
Οροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου www.econscious.gr υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη με αυτούς, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου, καθώς και οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται από την Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση. Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου, όπου περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Κάθε χρήστης (επισκέπτης, πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος) έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί ανέξοδα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διεθνώς και στην Ελλάδα ισχύουν και όσα αναφέρονται στο παρόν, τα οποία και αποδέχεται, να ασκήσει την ατομική άδεια που του παραχωρείται και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει κάθε ζητούμενη από τον πελάτη ενημέρωση ή διευκρίνιση για τα είδη της παραγγελίας του πριν την εκτέλεση της, αλλά και όσο διαρκεί η προθεσμία υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων ημερών, μετά τη παρέλευση της οποίας αποκλείεται η επιστροφή τους.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ελέγχει τις τιμές των προϊόντων, αλλά δεν ευθύνεται για την τυχόν ανατίμηση των ειδών του από τους προμηθευτές του, καθώς και για τυχόν λάθη πληκτρολόγησης τιμών ή άλλων στοιχείων των προϊόντων του.

Η ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων ηλεκτρονικού μας καταστήματος γίνεται άμεσα, αλλά πάντως ετεροχρονισμένα και όχι σε πραγματικό χρόνο (real time) και για τον λόγο αυτό δεν εγγυόμαστε την ύπαρξη των προϊόντων.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο & ευθύνη του πελάτη. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρακολουθεί με συνέπεια τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών και μεριμνά για την έγκαιρη παράδοσή τους, εξαιρουμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως μετά την λήξη της αιτίας που δημιούργησε την καθυστέρηση με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη. Καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας ή μη εκτέλεση παραγγελίας για αποδεδειγμένους λόγους δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται για την καταλληλότητα των ειδών που αποστέλλει στους πελάτες του πλην των κακέκτυπων. Κάθε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικής κάρτας από πελάτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που έχει δηλώσει χρήση κάρτας, αυτή ανακοινώνεται άμεσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για την αποφυγή δόλιας χρήσης της.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ενημερώνει διαρκώς και άμεσα την βάση δεδομένων του, για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών του.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να ενημερώνει απροειδοποίητα το κείμενο των όρων συναλλαγής με τους πελάτες του στα πλαίσια του δικαιώματος που έχει να ανανεώνει ή να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.

Για λόγους εξοικονόμησης χώρου στη βάση δεδομένων των πελατών, το ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής εγγεγραμμένου μέλους εάν αυτό δεν επιθυμεί να παραλαμβάνει newsletter, δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 9 μήνες και δεν έχει κάνει ποτέ παραγγελία. Ο διαγραμμένος πελάτης μπορεί οποτεδήποτε το θελήσει να επανεγγραφεί.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), ο ίδιος ο ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ., καθώς και κάθε δικαίωμα ή αξίωση που πηγάζει από αυτά, τα αφορά ή έλκεται από αυτά, (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπό μας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρησή μας, που εδρεύει στην Αθήνα είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι: διεύθυνση Κοζάνης 33 Κορυδαλλός , τηλέφωνο  6934136343 email: adrapeti@econscious.gr. .

Η Επιχείρησή μας επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την ακριβή αποστολή και είσπραξη κάθε παραγγελίας, και όσα στοιχεία απαιτούνται για να αναπτυχθεί, βελτιωθεί και εξατομικευτεί η εξυπηρέτησηενημέρωση των χρηστών της, σύμφωνα με όσα ορίζει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και οι διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας στο adrapeti@econscious.gr . Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

Χρήση cookies

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στη διαφάνεια σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Γι’ αυτό, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική cookies.

 

Περιορισμός και αποκλεισμός ευθύνης

Η Επιχείρησή μας, στο πλαίσιο του νόμου αλλά και δεδομένης της φύσης και έκτασης του διαδικτύου, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει». Η Επιχείρηση  σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί τις επιφυλάξεις του για μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη παραβίαση από τρίτους, που οδηγεί σε ανάγνωση ή υφαρπαγή προσωπικών πληροφοριών.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφημίσεων ή προβολής διαφημιστικού υλικού την ευθύνη για το περιεχόμενο και την νομιμότητα του υλικού αυτού φέρει κάθε διαφημιζόμενος ή άμεσα ή έμμεσα προβαλλόμενος και μόνο αυτός. Αντίστοιχη παραίτηση από κάθε ευθύνη έχει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για κάθε άλλο δικτυακό τόπο, στον οποίο τυχόν παραπέμπει με link ή με «δεσμό» ή μέσω διαφημιστικού συνδέσμου. Την ευθύνη των δικτυακών αυτών τόπων για κάθε θέμα φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρησης.

 

«Δεσμοί» (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο γι’ αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από σχετικούς συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου μας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Επιχείρηση, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου μας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστοτόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
econscious store