My Cart
0.00
My Cart
0.00
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς γίνεται η συλλογή τους

Αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχουν παρασχεθεί απευθείας από εσάς. Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών-δεδομένων. Εάν η επίσκεψη μετατραπεί σε αποθήκευση προϊόντων για μελλοντική αγορά ή παραγγελία, σας ζητούμε και επεξεργαζόμαστε μόνο βασικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό (τον οποίο εσείς καθορίζετε και φυλάσσεται κρυπτογραφημένος στην βάση δεδομένων). Ειδικότερα, για αγορά προϊόντων, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, σταθερό-κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας) διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, τύπος παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί (απόδειξη ή τιμολόγιο οπότε απαιτείται και Α.Φ.Μ. – ΔΟΥ), τρόπος πληρωμής π.χ. αντικαταβολή, ελεύθερα με χρέωση χρεωστικής- πιστωτικής κάρτας (με ασφαλή ανακατεύθυνση στην Viva Wallet. To econscious.gr δεν γνωρίζει-φυλάσσει στοιχεία πιστωτικών-χρεωστικών καρτών.

Νομικά Πρόσωπα-Επιτηδευματίες: Επωνυμία του νομικού προσώπου ή του επαγγελματία, τόπος έδρας, διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας) Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. ονοματεπώνυμο αρμόδιου για την παραγγελία, σταθερό-κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός FAX.

Στο πλαίσιο χρήσης του ιστοτόπου μας ενδέχεται να συλλεχθούν, αν εσείς μας τα παράσχετε οικειοθελώς, ακόμα και αν δεν σας έχουν ζητηθεί, δεδομένα ειδικών κατηγοριών, τα οποία επεξεργαζόμαστε μόνο εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του ιστοτόπου και την παροχή των υπηρεσιών μας. Έαν τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών που μας παρέχετε δεν είναι απαραίτητα, στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν, προβαίνουμε άμεσα στη διαγραφή τους.

 

Υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα σας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Αγγελική Δραπέτη του Ιωάννη . Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι: διεύθυνση: Κοζάνης 33 Κορυδαλλος, τηλέφωνο 6934136343, e-mail: adrapeti@econscious.gr.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας στο adrapeti@econscious.gr. Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Η Επιχείρησή μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων – ΓΚΠΔ), και οι οποίες είναι οι αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

 

Τα Δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε

Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφόρηση σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο (κατωτέρω υπό 5). Με το παρόν κείμενο παρέχουμε βασικές πληροφορίες για την κατανόηση των κανόνων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ύστερα από σχετικό αίτημά σας, που μπορείτε να υποβάλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπό 1), μπορούμε να σας παράσχουμε διευκρινήσεις και ειδικότερες πληροφορίες.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση στα δεδομένα σας που διατηρούμε και να λάβετε γνώση περί του αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες και το είδος των δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους τυχόν κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων, όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή/και κατάρτισης προφίλ, καθώς και τη σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε εάν γίνει διαβίβαση σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πρόσβαση των χρηστών στα στοιχεία τους και στον λογαριασμό τους γίνεται με ένα κλικ επιλέγοντας το πεδίο «λογαριασμός» της κεντρικής σελίδας του ιστοτόπου.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση των δεδομένων σας, αν διαπιστώσετε ότι κάποιο από αυτά έχει αλλάξει ή το έχουμε καταχωρήσει εσφαλμένα.

Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας, είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας μπορείτε να εξαιρέσετε τα δεδομένα σας από κάποιες μορφές επεξεργασίας. Για παράδειγμα μπορείτε να εξαιρεθείτε από την λήψη ενημερωτικών δελτίων newsletter. Αυτό μπορεί να γίνει για τους εγγεγραμμένους χρήστες εδώ ή για τους χρήστες αποκλειστικά της υπηρεσίας newsletter εδώ.

Η Επιχείρηση μας θα σας απαντήσει εντός εύλογου χρόνου, πληροφορώντας σας είτε για την ολική ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας είτε για την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων σας. Ειδικότερα, το δικαίωμα διαγραφής δεν δύναται να ικανοποιηθεί ή να ικανοποιηθεί πλήρως σε περιπτώσεις που η διατήρηση αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπαγορεύεται από νόμο ή η εκπλήρωση καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ή από το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και ενημέρωση ή από την άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης. Σε τέτοια περίπτωση έχετε δυνατότητα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. παρακάτω) και προσφυγής στα Δικαστήρια.

Δικαίωμα Περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία, (β) είτε επειδή κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά επιλέγετε τον περιορισμό αντί της διαγραφής τους (γ) είτε επειδή κρίνετε ότι δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση και επεξεργασία τους από την Επιχείρηση αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους επειδή η διατήρησή τους θα εξυπηρετήσει την ικανοποίηση κάποιας αξίωσής σας, (δ) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους.

Δικαίωμα Φορητότητας

Έχοντας υπόψη ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης, διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε άμεσα και χωρίς τη δική σας μεσολάβηση σε τρίτο φορέα που θα μας υποδείξετε. Το δικαίωμα φορητότητας δύναται να περιοριστεί εφόσον η άσκησή του επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ή όταν εμπίπτει στους περιορισμούς του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω).

Δικαίωμα Εναντίωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση. Επίσης, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση της επιδίωξης του δημοσίου συμφέροντος, και θεωρείτε πως υφίσταται επιτακτικό έννομο συμφέρον στο πρόσωπό σας το οποίο υπερισχύει του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέροντος. Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας; 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adrapeti@econscious.gr περιγράφοντας το αίτημά σας κι εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η απάντησή μας σε κάθε αίτημά σας θα δίνεται εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Οι απαντήσεις και πληροφορίες που σας χορηγούμε στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων σας παρέχονται χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση. Εφόσον το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, η επιχείρησή μας δικαιούται να αρνηθεί την διεκπεραίωση του ή να ζητήσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης για τη διεκπεραίωσή του.

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως δεν ανταποκριθήκαμε επαρκώς και νομίμως σε αίτημά σας ή θεωρείτε πως κάποιο από τα δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 

Φύση, σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας μαζί μας ή της παραγγελίας ή αγοράς προϊόντων γίνεται για την ικανοποίηση των αποκλειστικών αυτών σκοπών. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την επιχείρηση μας μόνο για αυτούς τους σκοπούς. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την περίπτωση αυτή αποτελεί η συναίνεσή σας σε αυτήν προς εκπλήρωση των σκοπών. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας ή της παραγγελίας ή αγοράς προϊόντων. Σας ζητούμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα αναγκαία στοιχεία για να μπορούμε να επικοινωνούμε με εσάς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω, καθώς και για να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε συναλλαγή ή συνεργασία με την επιχείρησή μας, τα Δεδομένα σας που θα μας παράσχετε στο πλαίσιο αυτό θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και τη συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία κατ’ αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, μέσω της χρήσης cookies.

Ο ιστότοπός μας έχει εγκατεστημένα αποκλειστικά τα απαραίτητα cookies για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του, για τα οποία δεν απαιτείται η παροχή της συγκατάθεσής σας. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας μπορείτε να ενημερωθείτε από τον σχετικό σύνδεσμο Πολιτική cookies.

 

Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια συναλλαγών

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, καθώς και ότι θα κάνουμε μόνο την ελάχιστη, βέλτιστη και απολύτως αναγκαία χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων σας, αυστηρά και αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει και όπως ο νόμος ορίζει.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Ειδικότερα, για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται η ασφαλέστερη σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογία SSL με κρυπτογράφηση 128 bit. Για την ασφάλεια των συναλλαγών συνεργαζόμαστε με την απολύτως αξιόπιστη εταιρία ψηφιακού πιστοποιητικού προστασίας διαδικτυακών συναλλαγών ………….

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πού μπορεί να διαβιβαστούν

Τα δεδομένα σας, που διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων σκοπών, δεν προβλέπεται (καθώς δεν απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται) να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οποιονδήποτε εκτός της Επιχείρησης με εξαίρεση τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης του ιστοτόπου, των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Επιχείρησης μας και προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της επιχείρησής μας. Επίσης, τυχόν διαβίβαση γίνεται μόνο: είτε με τη συγκατάθεσή σας, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας (π.χ. στα ΕΛΤΑ την διεύθυνση σας), είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, και στα πλαίσια νόμιμων υποχρεώσεών ή αξιώσεών μας, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

 

Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους. Ειδικότερα:

Για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, όπως προαναφέρθηκαν, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της λειτουργίας της επιχείρησής μας.

Τα δεδομένα σας τα οποία διατέθηκαν στο πλαίσιο μεταξύ μας σύμβασής, θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία.

Αλλαγή της Πολιτικής μας 

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
econscious store